wood-energy.info wood-energy.info - | ME?UNARODNA ENERGETSKA

wood-energy.infoWebsite Profile

Title: | ME?UNARODNA ENERGETSKA
Keywords:
Description:| ME?UNARODNA ENERGETSKA Hrvatski English ME?UNARODNA ENERGETSKA KONFERENCIJA O BIOMASI Po?etna Prijava Konferencija O konferenciji Rekli su o konferenciji Arhiva 2008 2010 2011 2013 2014 2015 Energij
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

wood-energy.info Information

Website / Domain:wood-energy.info
Website IP Address:176.62.8.154
Domain DNS Server:ns1.terrakom.hr,ns2.terrakom.hr

wood-energy.info ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

wood-energy.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

wood-energy.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Sun, 23 Sep 2018 14:41:13 GMT

wood-energy.info WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

wood-energy.info Similar Website

Domain WebSite Title
animo.hr ANIMO Me?unarodna ?pedicija Rijeka
kmc.hr Kristova Me?‘unarodna Crkva Zagreb
ian.org.rs IAN Me?unarodna mre?a pomo?i
aiesec.hr AIESEC Hrvatska | Me?unarodna studentska organizacija
mtkmarketing.hr MTK Marketing - me?unarodna veleprodaja mesa
vms.ba Visoka me?unarodna ?kola Cazin - Home
konferencija-restauracija.com Naslovna - Me?unarodna konferencija studija konzervacije-restauracije
marineair.hr MarineAir - me?unarodna putni?ka agencija
skolahipnoze.com Me?unarodna ?kola hipnoze i hipnoterapije
iaestemostar.com IAESTE LC Mostar – Me?unarodna Studentska Organizacija
galerijaportreta.ba Me?unarodna galerija portreta / Tuzla / Bosna i Hercegovina
vatel.me Me?unarodna ?kola Hotelijerstvo i Menad?ment - Vatel Montenegro
isic.hr ISIC - me?unarodna studentska iskaznica :: popusti i pogodnosti za studente
tri-mare.hr TRI-MARE d.o.o. Rijeka,me?unarodna agencija za transport robe
slavonika.org Slavonika | Me?unarodna konferencija o poljoprivredi i prehrani
dobri-krediti.com MURIS, dobri krediti – Me?unarodna unija revizora i savjetnika
eee-conference.com Po?etna | Me?unarodna nau?na konferencija ZOP
prival.rs Prival | Me?unarodna ?pedicija - Carinjenje, transport, uvoz, izvoz

wood-energy.info Alexa Rank History Chart

wood-energy.info aleax

wood-energy.info Html To Plain Text

| ME?UNARODNA ENERGETSKA Hrvatski English ME?UNARODNA ENERGETSKA KONFERENCIJA O BIOMASI Po?etna Prijava Konferencija O konferenciji Rekli su o konferenciji Arhiva 2008 2010 2011 2013 2014 2015 Energija iz drva Peleti Ogrjevno drvo Krupni ostatak Briketi Sje?ka Udruga Press Znate li… Kontakt Konferencija 7. Me?unarodna energetska konferencija o biomasi i obnovljivim izvorima energije 24. 02. 2017., Zagreb – Hrvatska, Hotel Westin Revidirana EU Direktiva obnovljivih izvora energije, objavljena u energetskom paketu tzv. ?iste energije, sadr?i mnogo novih prijedloga i mogu?nosti, dok klimatski Sporazum iz Pariza predvi?a smanjenje emisija CO2 od 40% do 2030. godine te potpuno napu?tanje fosilnih goriva prije 2050. Najavljeno uvo?enje tro?arina na proizvodnju energije iz biomase predstavlja eutanaziju svih ulaga?a u kogeneracijska postrojenja i pripadaju?e proizvo?a?e drvnog peleta, poruka je koja se na po?etku 7. me?unarodne energetske konferencije o biomasi i OIE, koja se odr?ala 24.2.2017. u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i CROBIOM-a, Hrvatske udruge biomase. Konferencija je okupila preko 250 sudionika iz tvrtki, nadle?nih ministarstava, agencija i predstavnika udruga s europske i nacionalne razine. PREUZMITE PROGRAM (PDF) Nema retroaktivnih mjera, tro?arine se uvode na fosilna goriva, to je politika Europske komisije, rekao je na otvaranju hrvatski eurozastupnik Davor ?krlec. Nu?na je sinergija svih javnih politika, ?to u Hrvatskoj trenutno izostaje. Prema podacima EUROSTAT-a, Hrvatska je ispunila cilj od 20 % udjela energije iz OIE, no treba uzeti u obzir ?injenicu da se to uglavnom odnosi na energiju iz vjetra. Mo?e se dogoditi da Europska komisija pokrene postupak provjere kr?enja propisa, i pitanje je kako se postaviti, istaknuo je ?krlec. Predsjednik Svjetske asocijacije za biomasu (World Bioenergy Association), dr. Heinz Kopetz govorio je o ulozi biomase u prilagodbi klimatskim promjenama. Porast koncentracije CO2 u atmosferi rezultat je prvenstveno spaljivanja fosilnih goriva, rekao je Kopetz, naglasiv?i kako je tu praksu potrebno radikalno smanjivati, s ciljem potpunog napu?tanja do 2040. godine. Moramo uvesti tro?arine na fosilna goriva, istaknuo je Kopetz, rekav?i kako je to ustaljena praksa u razvijenim zapadnim dr?avama, poput ?vedske, gdje je taj iznos 112 EUR/toni CO2. Tr?i?te peleta u svijetu do?ivljava svojevrstan boom, a Europa je predvodnik tog trenda, izjavio je predsjednik Europskog vije?a za pelet, Eric Vial. Podr?avamo CROBIOM i sve na?e ?lanove na tom putu suo?avanja s krivim percepcijama te se nadamo da ?e se javnost upoznati sa svim doprinosima energije iz biomase te da ?e one biti utkane u javne politike. Predstavljen je i niz tehnolo?kih inovacija i najboljih europskih praksi u proizvodnji biomase i energije iz drva, uglavnom iz Austrije te iz ?e?ke i Italije. U Hrvatskoj je jo? uvijek prisutan investicijski val u kogeneracijska postrojenja, a projektanti, investitori, bankari i tvrtke raspravljali su o isplativosti projekata. Regionalna energetska agencija SZ Hrvatske (REGEA) predstavila je projekt za uspostavu samoodr?ivih bioenergetskih naselja – BioVill, financiran iz fondova EU. Na glavnoj panel raspravi zaklju?eno je kako ?e eutanazija tvrtki koje su ulagale desetine milijuna eura u proizvodnju elektri?ne energije ili proizvodnju ekolo?kog goriva drvnog peleta smanjiti zaposlenost u ruralnim podru?jima, ?to ?e nesumnjivo dinamizirati iseljavanje. Dinamiziranje iseljavanja progresivno smanjuje smisao ruralnih podru?ja ?to, sa svoje strane, ?ini resurse na tim osjetljivim podru?jima jalovim resursima. Lijepa na?a nam je dana na upravljanje, kako bi je ostavili boljom na?oj djeci, nego ?to smo je mi naslijedili od na?ih roditelja. Intergeneracijska odgovornost nije na?elno odre?enje, ve? na?e odre?enje prema pro?lim i budu?im generacijama, poru?io je dr.sc. Guste Santini, koji je, u koautorstvu s Marijanom Kavranom, direktorom Hrvatskog drvnog klastera napisao komentar na najavljeno uvo?enje tro?arina, ?iji cjeloviti tekst mo?ete pro?itati ovdje. Predkonferencijske aktivnosti dobra su prilika za upoznavanje sa specifi?nim temama i u?enje, a ovoga puta organizirana je studijska posjeta u kogeneracijsko postrojenje Pana u Turopolju, u suradnji s tvrtkom Uniconfort, te paralelna radionica o ja?anju konkurentnosti ruralnih podru?ja pod vodstvom ekonomskog stru?njaka dr.sc. Gustea Santinija. Konferencija je odr?ana u suorganizaciji sa ?umarskim fakultetom Sveu?ili?ta u Zagrebu, REGEA-om te pod pokroviteljstvom Ministarstva za?tite okoli?a i energetike, a organizatori posebno zahvaljuju sponzorima, tvrtkama: Burkhardt, Herz, Holzenergie Wegscheid, KBE Bioenergie/Kohlbach, Polytechnik, RENEXPO, Smart Heating Technology, Syncraft i Uniconfort. Izjave Dr. Nike Krajnc, Slovenski ?umarski institut Dr?ava bi trebala poticati uporabu drvne biomase, prije svega u javnom sektoru, tako da bi se kotlovi na lo?ivo ulje ili plin zamijenili onima na biomasu. To je najlak?e za napraviti kako bi se ostvarili ciljevi zacrtani u akcijskim planovima. Mislim da bi u svakoj ?koli, koja ?e obnavljati kotlovnicu morali uzeti u obzir prednosti biomase i nebi se trebalo voditi samo kriterijima cijene, nego rezultatima i u?tedama koje se dugoro?no posti?u upotrebljavaju?i biomasu. Prof. dr. Branko Glavonji?, ?umarski fakultet u Beogradu Proizvodnja peleta je jedan od segmenata drvne industrije s najvi?im rastom. Pelet ne predstavlja nikakav problem niti bilo kakvu prijetnju ?umskom fondu jer se za proizvodnju peleta uglavnom koriste drvni ostaci u industriji, prije svega iz proizvodnje u pilanama. Upravo bi proizvodnja peleta mogla pomo?i da o?istimo brojne drvne deponije. Pokretanje posla s peletima je u startu velika investicija koja se veoma brzo isplati. Eduard Vitkovi?, KBE Bioenergie d.o.o., Hrvatska Potrebno je intenzivnije raditi na edukaciji najmla?ih Konferencija je dosad organizatorski i po pitanju na?ela bila kvalitetna i veselim se svakoj sljede?oj, no mislim da politi?ari jo? nisu dovoljno educirani o materiji ?to ko?i razvoj ovog sektora, a ?savjetnici“ ne rade… Pro?itajte vi?e > Arhiva konferencija 2015. – 6. me?unarodna energetska konferencija 2014. – 5. me?unarodna energetska konferencija 2013. – 4. me?unarodna energetska konferencija 2011. – 3. me?unarodna energetska konferencija 2010. – 2. me?unarodna energetska konferencija 2008. – 1. me?unarodna energetska konferencija Najnovije vijesti Struka slo?na: Uvesti tro?arine na fosilna goriva, ne na OIE! 27/02/2017 U Zagreb dolaze vode?e europske i svjetske udruge za pelet i biomasu! 17/02/2017 Iznena?uju?e najave uvo?enja tro?arina na OIE 17/02/2017 KEYNOTE SPEAKER: Europski zastupnik Davor ?krlec 17/02/2017 STRANI ULAGA?I: Tvrtka iz Estonije tra?i partnere i projekte u Regiji 17/02/2017 Organizatori / Organizers Hrvatski drvni klaster / Croatian Wood Cluster CROBIOM Centar za razvoj i marketing / Centre for Development and Marketing Suorganizatori / Co-organizers BioVill REGEA Regionaln...

wood-energy.info Whois

Domain Name: WOOD-ENERGY.INFO
Registry Domain ID: D45396802-LRMS
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: www.enom.com
Updated Date: 2017-03-11T03:12:31Z
Creation Date: 2012-02-13T11:49:12Z
Registry Expiry Date: 2018-02-13T11:49:12Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: eNom, Inc.
Registrar IANA ID: 48
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: C50141525-LRMS
Registrant Name: Terrakom d.o.o.
Registrant Organization: Terrakom
Registrant Street: Radnicka cesta 48
Registrant City: Zagreb
Registrant State/Province: HR
Registrant Postal Code: 10000
Registrant Country: HR
Registrant Phone: +385.13000100
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +385.13000100
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: domene@terrakom.hr
Registry Admin ID: C50141525-LRMS
Admin Name: Terrakom d.o.o.
Admin Organization: Terrakom
Admin Street: Radnicka cesta 48
Admin City: Zagreb
Admin State/Province: HR
Admin Postal Code: 10000
Admin Country: HR
Admin Phone: +385.13000100
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +385.13000100
Admin Fax Ext:
Admin Email: domene@terrakom.hr
Registry Tech ID: C50141525-LRMS
Tech Name: Terrakom d.o.o.
Tech Organization: Terrakom
Tech Street: Radnicka cesta 48
Tech City: Zagreb
Tech State/Province: HR
Tech Postal Code: 10000
Tech Country: HR
Tech Phone: +385.13000100
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +385.13000100
Tech Fax Ext:
Tech Email: domene@terrakom.hr
Registry Billing ID: C50141525-LRMS
Name Server: NS1.TERRAKOM.HR
Name Server: NS2.TERRAKOM.HR
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-23T14:41:13Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en